Kantooruren

Maandag tot vrijdag 10 – 12 u & 14u – 16u30
Of op afspraak.

Theys & Sneyers BVBA

Koning Albertstraat 101, 3290 Diest
Tel. +32(0)13 33 70 83
Fax. +32(0)13 32 19 02

Particulieren

Uw voertuigen

Burgerlijke aansprakelijkheid:
De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is een van de uitzonderlijke verplichte verzekeringen voor particulieren. De bedoeling van deze verzekering is de schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door het verzekerd motorrijtuig.

De B.A. autoverzekeraar zal de lichamelijke letsels (met inbegrip van de kledijschade) van de zwakke weggebruikers vergoeden zonder de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het ongeval af te wachten, en zelfs indien de zwakke weggebruiker verantwoordelijk is voor het ongeval.

Rechtsbijstand:
Deze verzekering heeft als hoofddoel de schade die de verzekerde geleden heeft te recupereren bij de aansprakelijke derde.

Omnium:
De bedoeling van deze verzekering is om, binnen de in het contract aangegeven grenzen, de herstellingskosten aan het voertuig te betalen of het verlies van het voertuig. Ongeacht of de verzekerde al dan niet verantwoordelijk is.

Bijstand:
Pechverhelping, vervangwagen, bijstand personen

Bestuurder:
De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering vergoedt alle slachtoffers van het verzekerd voertuig, behalve de bestuurder. Die heeft niet de hoedanigheid van zwakke weggebruiker. Ofwel is de bestuurder in fout, en heeft dus op geen enkele vergoeding recht. Ofwel is hij in recht, en zal zijn vergoeding qua snelheid en omvang afhangen van de houding van de tegenpartij. Het doel van een bestuurdersverzekering is de bestuurder te vergoeden (geheel of gedeeltelijk) voor de lichamelijke letsels die hij bij een verkeersongeval als bestuurder oploopt, ongeacht of hij in recht dan wel in fout is.

Uw woning

Het gebouw en de inhoud verzekeren lijkt vanzelfsprekend voor alle eigenaars en is sterk aan te raden voor alle huurders.
Onder de naam brandverzekering gaat een contract schuil dat naast de waarborg brand dekking verleent voor vele andere bedreigingen voor het vermogen, zoals ontploffing, storm , hagel, waterschade, enz...

Het doel van deze verzekering bestaat erin:
- de verzekerde-eigenaar toe te laten bij het zich voordoen van een gedekt schadegeval een vergoeding te bekomen die hem in staat stelt het gebouw te herstellen, terug op te bouwen of een ander gebouw aan te kopen;
- de verzekerde-huurder toe te laten te kunnen genieten van de dekking van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van zijn eigenaar;
- beiden toe te laten een vergoeding te bekomen om hun inhoud te herstellen of te vervangen wanneer deze getroffen wordt door een gedekt gevaar.

Uw aansprakelijkheid:

De familiale verzekering vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan ”een derde” veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is.

Uw gezondheid:

Ongevallenverzekering:
Een ongeval is snel gebeurd. Als niemand aansprakelijk is voor het ongeval, zal het slachtoffer zich tevreden dienen te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds voor al wat de lichamelijke schade betreft: de behandelingskosten, de vergoeding van de tijdelijke ongeschiktheid of van de blijvende ongeschiktheid. Bij een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg, zal de verzekering arbeidsongevallen van de werkgever tussenkomen voor de lichamelijke schade. Maar voor de ongevallen tijdens zijn privé-leven zal hij genoegen moeten nemen met de tussenkomst van de mutualiteit. De verzekering individuele ongevallen staat toe het financieel verlies ten gevolge van een ongeval in belangrijke mate te herstellen.

Hospitalisatieverzekering:
De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten die niet of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald door het ziekenfonds worden.

De sociale zekerheid zorgt meestal voor een gedeeltelijke terugbetaling van medische kosten.

Toch blijft er na deze tussenkomst een deel van die kosten voor eigen rekening.
Voor deze kosten bieden wij een oplossing:
- opname 100% terugbetaling na ziekte, ongeval of bevalling.
- vrije keuze van arts, ziekenhuis en kamer (ook éénpersoonskamer).
- geen wachttijd voor ziekte of ongeval.
- pré en post hospitalisatie.
- onbeperkte duur en onbeperkt bedrag van uitbetaling.
- zonder opzegmogelijkheid door verzekeraar.
- ambulante kosten bij zware ziekten kanker, diabetes, ziekte van Crohn, nierdialyse,...

Uw pensioen:

De wettelijke pensioenen staan onder zware druk ten gevolge van de veroudering van de bevolking, de lage activiteitsgraad van oudere werknemers, ... Vandaar de nood aan aanvullende pensioenopbouw. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden, fiscaal en niet-fiscaal.